Cúng mã cho người mới mất hay còn gọi là cúng bội

Cúng bội cho người mới mất hay cúng mã cho người mới mất được hiểu là cúng mã để nộp vào Kho Địa Phủ ( tức Ngân hàng Địa Phủ). Mã này để cho vong linh sử dụng sau khi hết hai lần cúng bội.
Theo quy định nơi Địa Phủ thì sau khi người mất, cúng bội vào hai ngày là 14/4 và 14/7. 

cúng mã cho người mới mất
cúng mã cho người mới mất

Việc này xuất phát từ nguyên nhân khi mới mất, mặc dù vong linh gia nhập vào thế giới tâm linh vô hình khác biệt, có được năng lực thần thức siêu nhiên, nhưng vẫn còn ở trạng thái yếu chưa thể ăn uống được gì nhiều, cũng như chưa thể sử dụng được các đồ mã được người thân hóa gửi xuống cho.

Trước đây phong tục vẫn còn Lễ cúng bội, trải qua những khoảng thời gian thăng trầm của tâm linh, tín ngưỡng, thành ra mai một dần đi và cho đến nay thì phong tục này hầu như đã bị lãng quên. 

Về quan điểm duy tâm thì việc cúng bội giúp cho vong linh đỡ vất vả cực nhọc trong giai đoạn còn bơ ngơ, lạ lẫm ban đầu. Cũng giống như ” Có bột mới gột nên hồ” vậy. Có chút vốn liếng ban đầu thì làm việc gì cũng thuận lợi dễ dàng hơn so với việc không có gì cả.

Lễ cúng bội cũng đơn giản:
Về đồ mã vàng thì chỉ gồm cơ bản tiền, vàng, quần áo, những thứ thiết yếu cho vong và các vật dụng khác mà vong yêu cầu (biết qua việc gọi hồn hoặc qua các hình thức khác)

5 con ngựa (5 màu)và mũ, áo, hia kèm theo cho đủ và 5000 tiền Tào Quan

Đồ cúng thì gồm : 
– Mâm cơm cho vong : Cơm, Canh, Cháo, Rau, các đồ chay tịnh
– Lễ mặn dâng Quan đương xứ thổ địa chính thần, Hội đồng gia tiên tiền tổ: Xôi, thịt Gà, bia, rượu, chè , thuốc…

đồ mã cúng rằm tháng 7
đồ mã cúng rằm tháng 7

Lưu ý: Chỉ cúng bội hai lần vào hai ngày 14/4 và 14/7 như đã nói trên, tính từ thời điểm ngay sau khi người mới mất. Sau hai lần cúng đó thì lễ cúng vào ngày rằm tháng Bảy sẽ không được coi là cúng bội nữa.

Leave a Reply